Không nộp mẫu 08-MST có bị phạt hay không?

Mọi người đang thắc mắc không biết không nộp mẫu thay đổi thông tin 08-MST có bị phạt hay không? ATP xin trả lời là Mẫu 08-MST là một hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp nên các Doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ nộp theo đúng thời gian quy định, nếu không nộp vẫn có thể bị phạt nhé mọi người!

Các bạn xem rõ quy định về việc Chậm nộp hồ sơ thuế bên dưới:

Theo Điều 7, Mục 1, chương II  của TT 166/2013/TT-BTC quy định về XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
    1. a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.
    2. b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
    3. c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.”

 –

Để tải cả thông tư các bạn bấm: Tải thông tư 166/2013/TT-BTC

Để tải mẫu đăng ký tài khoản với sở kế hoạch các bạn bấm download bên dưới nhé:

Mẫu 08-MST theo TT95 mới nhất

 

Facebook