Cách hạch toán hàng bán bị trả lại bên mua và bên bán

Hàng bán bị trả lại là như thế nào? Cách hạch toán hàng bán bị trả lại như thế nào?

Hàng bán bị trả lại do nhiều nguyên nhân như: Lỗi, không đúng mẫu mã đặt hàng, hàng hỏng do vận chuyển,…

Nếu muốn trả lại hàng thì người mua lúc này phải xuất hóa đơn trả lại cho người bán ghi rõ là Trả lại hàng hóa

Với kế toán, xử lý hàng bán bị trả lại như thế nào??? Cùng xử lý với kế toán ATP nhé!

Tài khoản sử dụng: Với TT 133 thì các phần giảm trừ doanh thu đều ghi nhận vào Nợ 511 nên khá đơn giản. Với TT 200 thì vẫn tuân thủ ghi nhận vào 5212  (tài khoản hàng bán trả lại)

1.. Hạch toán hàng trả lại với Bên mua hàng

** Khi mua hàng hạch toán:

            Nợ TK 152/153/156/211…. Trị giá hàng mua

            Nợ TK 1331/1332    Thuế GTGT (nếu có)

                        Có TK 1111/1121/331 Tổng trị giá cần thanh toán

** Khi trả lại hàng cho nhà cung cấp vừa xuất hóa đơn và hạch toán:

            Nợ 331/1111/1121   Tổng trị giá hàng trả lại

                        Có 1331/1331           Thuế GTGT (nếu có)

                        Có 152/153/156/211 Trị giá hàng trả lại

2.. Hạch toán hàng trả lại với Bên bán hàng

** Khi bán hàng hạch toán:

            Bút toán ghi nhận doanh thu:

            Nợ 1111/1121/131 : Tổng cần thu

                        Có 5111         Doanh thu

                        Có 33311                   Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

            Bút toán giá vốn hàng bán:

            Nợ 632           Giá vốn

                        Có 155/156

*** Khi hàng bị trả lại hạch toán:

            Nợ 156

                        Có 632           Giá gốc hàng bị trả về

            Nợ 5111                     Doanh thu của phần hàng bị trả về (5212: Theo TT200)

            Nợ 33311                   Thuế GTGT của hàng bị trả về (nếu có)

                        Có 1111/1121/131   Tổng cần trả lại cho khách

Các bạn muốn tham khảo các kiến thức làm kế toán thực tế khác có thể xem thêm:

Tự học kế toán thực tế

Các muốn làm tốt được kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp, kế toán thuế chỉ trong 01 tháng. Các bạn muốn xin được việc ngay khi tốt nghiệp thì không nên bỏ qua:

Khóa học thực hành kế toán trên chứng từ thực tế

 

 

Facebook