Các hàm Excel thường dùng trong kế toán

— Ngày nay, máy tính được phổ biến cho mọi ngành nghề lao động. Hình thức kế toán đầu tiên là hình thức ghi sổ nay được tân tiến lên một bước là hình thức kế toán ghi sổ trên excel hay gọi theo từ phổ thông là làm kế toán trên excel. Kế toán càng biết tận dụng công nghệ đòi hỏi các kế toán viên phải thành thạo các kỹ năng để có thể hoàn toàn thích nghi và hiểu các cách áp dụng công nghệ vào môi trường, vào công việc ngày càng nhiều.

— Vì lý do đó, Trung tâm tin học và thực hành kế toán ATP viết bài các hàm excel dùng trong kế toán nhằm mục đích hỗ trợ các bạn chưa thành thạo hoàn toàn cách làm kế toán phổ biến này. Mọi thắc mắc về nghiệp vụ các bạn có thể liên hệ với ATP qua Hotline 0968.633.748

Các hàm excel kế toán phổ biến:

  • Hàm tính tổng SUM (number1, number2,….): Hàm trả về tổng các tham số đưa vào hoặc các vùng tham số được đưa vào.
  • Hàm tính tổng có điều kiện Sumif (range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.
  • Hàm Subtotal (function_num, ref 1, ref 2,..): Hàm tính theo chỉ số hàm được lựa chọn. Các chỉ số hàm thường dùng như:

o    1: Hàm tính trung bình cộng

o    2: Hàm đếm ô chứa số

o    3: Hàm đếm ô chứa dữ liệu

o    4: Hàm lấy số lớn nhất

o    5: Hàm lấy số nhỏ nhất

o    6: Hàm nhân

o    9: Hàm tính tổng

  • Hàm tìm kiếm theo hàng Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X). Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.
  • Hàm điều kiện If (logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2). Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.
  • Hàm nối các điều kiện And( logical1,[logical2],…). Hàm này là Phép VÀ, hàm sẽ trả về giá trị đúng khi tất cả các điều kiện kiểm tra (logical) trong hàm đều đúng. Hàm And trả về giá trị sai khi một trong số các điều kiện kiểm tra trong hàm sai
  • Hàm nối các điều kiện Or( logical1,[logical2],…) Hàm này là Phép HOẶC, hàm sẽ trả về giá trị đúng một trong số các điều kiện kiểm tra (logical) trong hàm đúng. Hàm Or trả về giá trị sai khi tất cả các điều kiện kiểm tra trong hàm sai.

— Các bạn muốn thành thục mọi hàm excel trong kế toán chỉ trong 01 tuần. Hay bạn đang tìm lớp học tin học ứng dụng cho kế toán để học mọi hàm như bên trên và hơn thế nữa, tham khảo ngay khóa học bên dưới nhé:

Khóa học tin học văn phòng Word Excel cho kế toán

Khóa học được dạy chuẩn tin học văn phòng B trở lên để đảm bảo mọi kế toán, kế toán văn phòng đều áp dụng tốt excel vào công việc thực tế.

Ngừng tìm kiếm nên học tin học văn phòng ở đâu tốt đi nhé! Hãy đến ngay Trung tâm đào tạo tin học ATP. Tại Trung tâm thành phố Hà Nội, tụ điểm của kiến thức!

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h15-11h30 ** Chiều 1h30-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: http://ketoanatp.com – http://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp?fref=ts

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Facebook