Nguyên lý kế toán

Bạn không phải học chuyên ngành kế toán mà muốn học làm kế toán?

Bạn đã nghỉ quá lâu và giờ muốn đi làm kế toán nhưng lại quên kiến thức?

Bạn chưa biết gì muốn học để làm kế toán?

Bạn đang tìm lớp nguyên lý kế toán?

Bạn tim lớp kế toán cho người chưa biết gì? Hay lớp học kế toán từ đầu?

TRUNG TÂM THỰC HÀNH KẾ TOÁN THỰC TẾ ATP

KHAI GIẢNG LIÊN TỤC: LỚP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Đối tượng: Mọi người đã quên kiến thức kế toán, chưa biết gì về kế toán

Học phí: 1.200k ưu đãi còn 750k

Thời gian học: Linh hoạt sáng chiều tối các ngày trong tuần

Khai giảng: Liên tục

Chương trình học:

– Chuẩn mực kế toán Việt Nam, tính chất cân đối kế toán theo thông tư 133, thông tư 200

– Sử dụng hệ thống tài khoản 1->9

– Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

– Kế toán mua hàng, sử dụng dịch vụ, kế toán bán hàng

– Kế toán kho, giá vốn hàng bán

– Phân hệ kế toán tài sản, mua mới, khấu hao, nhượng bán, thanh lý tài sản

– Phân hệ kế toán công cụ, chi phí trả trước, cách phân bổ và theo dõi sổ 242

– Phân hệ kế toán lương, bảo hiểm, chế độ thai sản, thuế tncn

– Kế toán giá thành sản phẩm, cách lên giá thành công trình xây dựng

– Các bút toán hạch toán cuối kỳ, xác định lãi lỗ

Các bài tập ví dụ hoặc chứng từ đưa vào để các bạn biết cách hạch toán trên chứng từ thực tế.

Đảm bảo sau khóa học: Nắm vững 100% nguyên lý kế toán, sẵn  sàng cho việc quản lý kế toán hoặc cho việc học khóa thực hành kế toán thực tế

Các bạn có thể tham khảo các khóa kế toán thực tế:

Kế toán tổng hợp công ty thương mại dịch vụ

Kế toán tổng hợp công ty dịch vụ

Kế toán tổng hợp công ty nhập khẩu thương mại dịch vụ

Kế toán tổng hợp công ty sản xuất

Kế toán tổng hợp công ty xây dựng

KeToanATP8d2ct15BVEC2C5BGaBxs20150518183829973

KeToanATPTfjsNsAM5Kym79SVD4tv20150518183838098

KeToanATPE8xVxaC7VY6btRk3w5f020150518183821098

 

Facebook