Kế toán tổng hợp công ty Xây Dựng, Lắp Đặt

Dạy làm kế toán tổng hợp: Mọi phần hành trong doanh nghiệp xây dựng, lên giá thành công trình, vụ việc xây dựng, lắp đặt,….. hoàn thiện và lập báo cáo tài chính, quyết toán

 HỌC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

–     Chứng từ học và giảng dạy là chứng từ sống của Công ty xây dựng Toàn Thắng

–      Mẫu hóa đơn mới nhất, áp dụng thông tư mới nhất về thuế và báo cáo để học và thực hành (TT133, TT200)

Quy trình học:

1. Phần 1

–         Tiếp xúc với chứng từ của công ty xây dựng, tìm hiểu quy chế hoạt động của bộ máy kế toán của công ty, quyết định kế toán,..

–         Tìm hiểu các công trình công ty đang tiến hành dở dang, rà soát báo cáo tài chính năm 2016 để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp

2. Phần 2

–         Hạch toán tiếp túc với các công trình dở dang kỳ trước.

–         Tiếp nhận, đặt mã, theo dõi và phân bổ nhân công cho các công trình mới

–         Trích lập, nhập mua, xuất nguyên vật liệu cho công trình

–         Phân bổ chi phí cho các công trình

–         Hướng dẫn điều chuyển linh động các kho khi có doanh thu ngoài ngành nghề xây dựng chính

3. Phần 3 công việc cuối tháng

–         Lập bảng lương nhân công cho các công trình, phân bổ chi phí lương chính xác, trích thuế TNCN với từng loại nhân công có hợp đồng và không có hợp đồng.

–         Lập bảng trích khấu hao TSCĐ, CCDC theo thông tư 45, phân bổ chi phí vào chi phí chung và quản lý

–         Hướng dẫn trích, tính chi phí máy công trình

–         Tập hợp chi phí tính giá thành tạm thời cho từng công trình

4. Phần 4 Các báo cáo cần làm trong năm tài chính

–         Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng (theo quý)

–         Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sd hóa đơn, tạm nộp thuế TNDN quý

–         Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN theo quý

5. Phần 5 Lập báo cáo tài chính trong công ty Xây Dựng gồm:

o   Bảng cân đối tài khoản của cả năm

o   Bảng cân đối kế toán

o   Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

o   Báo cáo kết quả hoạt động sxkd

o   Thuyết minh báo cáo tài chính

o   Tờ khai quyết toán thuế TNDN

o   Quyết toán thuế TNCN với nhân viên và nhân công ngoài

Học phí và quyền lợi:

–         Học phí áp dụng cho sinh viên : 1.440.000/ khóa

–         Học phí áp dụng cho các bạn khác: 1.590.000/ khóa

–         Được học trên chứng từ thật của công ty đang hoạt động

–         Được học mọi phần hành từ chi tiết -> báo cáo tài chính

–         Được hướng dẫn cách cân đối chi phí thực tế tại doanh nghiệp mình.

–         Được đảm bảo học đến khi thành nghề!

**** Các bạn học từ đầu, đã quên kiến thức kế toán, hoặc muốn tham khảo học kế toán cho người chưa biết gì. Ngoài phần hành thực hành kế toán thực tế đã nêu trên, sẽ được học thêm phần học: “Nguyên lý kế toán tổng hơp“. Hay gọi là khóa học kế toán: “Học kế toán cho người chưa biết gì” hoặc liên hệ 0968 633 748

Địa chỉ đăng ký:

Trung tâm tin học – thực hành kế toán ATP

Số 60 ngõ 165 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Ca học linh động cả tuần: Sáng 8h30-11h30 ** Chiều 2h-5h ** Tối 6h-8h30

Tel: 046 27 57 136 – Hotline: 0968 633 748

Web: http://ketoanatp.comhttp://daotaotinhocvanphong.edu.vn

Face: https://www.facebook.com/TrungTamTinHocKeToanAtp?fref=ts

“Đã học, sẽ học đến khi thành thạo!”

Facebook