45 hàm Excel toán học nên biết

45 hàm Excel toán học nên biết

Tổng hợp 45 hàm Toán học trong Excel: 1. ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương). 2….
10 phím tắt trong Windows nên biết

10 phím tắt trong Windows nên biết

 10 tổ hợp phím tắt hay trong Windows Phím tắt là thuật ngữ được dùng để chỉ những tổ hợp phím dùng thay thế cho một loạt thao tác bằng chuột…