Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2010

Lọc các bản ghi trùng lặp trong Excel 2010

Nếu bạn làm nhân sự, quản lý dữ liệu khách hàng, học sinh. Việc bị trùng lắp dữ liệu trong bảng tính excel là chuyện thường xuyên xảy ra, để không mất công tìm kiếm và xóa…
Viết chữ lên hình ảnh bằng Word

Viết chữ lên hình ảnh bằng Word

Chào các bạn, đôi khi các bạn có hình ảnh và muốn ghi chữ kỷ niệm lên hình ảnh và hầu hết các bạn sẽ nghĩ phải dùng đến công cụ chuyên dụng là Photoshop, thực ra…
Tổng hợp các phím tắt trong Word 2003, 2007, 2010

Tổng hợp các phím tắt trong Word 2003, 2007, 2010

Các phím tắt của Microsoft Word rất ích lợi trong trường hợp không dùng đến chuột vì tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc di chuyển bàn tay phải qua lại từ bàn phím qua chuột…
Tính năng cơ bản cần biết khi dùng Gmail

Tính năng cơ bản cần biết khi dùng Gmail

  Muốn tạo chữ ký mặc định cho mỗi email gửi đi, người dùng vào Settings (Cài đặt), chọn thẻ General (Chung), kéo xuống mục Signature (chữ ký). Ở đây có một khung…
Thủ thuật Excel –  Xóa dòng trống trong Excel

Thủ thuật Excel – Xóa dòng trống trong Excel

Khi bạn phải xử lý dữ liệu được Copy từ một nguồn khác như: Internet hoặc từ phần mềm trong Excel, thông thường dữ liệu này thường không theo ý muốn. Và thường xảy ra vấn đề…
Thay đổi thời gian tự động lưu trong Office

Thay đổi thời gian tự động lưu trong Office

Cài đặt thời gian tự động lưu văn bản khi đang soạn thảo hoặc tính toán -> Thật đơn giản!   Theo mặc định, Microsoft Word 2013 tự động lưu tài liệu của bạn sau những khoảng…