Cách tính phạt nộp chậm thuế 2014

Cách tính phạt nộp chậm thuế 2014

Theo yêu cầu của các bạn học viên kế toán ATP và các bạn trên face. Hôm nay trung tâm đăng tải cách tính phạt nộp chậm thuế cho các bạn tham khảo nhé:
9 loại tài sản thu nhập phải kê khai

9 loại tài sản thu nhập phải kê khai

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập….