Thông tư 151 2014

Thông tư 151 2014

Tổng hợp điểm mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC về thuế Ngày 24/10/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4716/TCT-CS tổng hợp một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. Công…
Thông tin kế toán nên biết từ 2014

Thông tin kế toán nên biết từ 2014

NHỮNG LƯU Ý VỀ THUẾ TỪ 2014 DÀNH CHO KẾ TOÁN & DOANH NGHIỆP A. Quy định mới về kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT):Thông tư số 219/2013/ TT-BTC của Bộ Tài…