Tin học Excel thống kê

Tin học Excel thống kê

– Giảng dạy các hàm thống kê nhiều điều kiện, quản trị dữ liệu với mảng lớn, phù hợp người dùng nhiều excel vào…
Luyện gõ phím 10 ngón

Luyện gõ phím 10 ngón

Tin học ATP – đào tạo luyện gõ 10 ngón chuẩn trên office word với giáo trình hướng dẫn gõ phím 10 ngón được các cử nhân CNTT thiết kế chuẩn bàn…